(B u 1220)1 100 Fullrustning Gundam Tung typ Obelastad hkonsts Pkonsts Kit

(MIN35181) (Early) Gun SjälvPropelled Sovjet -122 SU - 35 1 -Minikonst d2b73aafk31264-Ny stil

(MIN35181) -Minikonst 1 35 - SU -122 Sovjet SjälvPropelled Gun (Early)
(RV07034) -Revell 1 24 –Porsche Panamera 2
(TH1364) Piko 59853 AC H0 E -Lok BR 186 329 -9 DB AG, Digital järnväg Com, EVP